still summer.

 ..what a bummer!
Bild från igår, med +26c i Park City, Utah.
Tycker alltså det är dags att bli vinter nu.